Centro social de Boiro é atacado duas vezes numha semana numha tentativa destinada a paralisar a sua intervençom na comarca

As agressons ao tecido organizativo nacionalista som mais umha forma de repressom. Segundo denunciam sócios e sócias do centro social Aturujo de Boiro, o local foi atacado duas vezes consecutivamente na última semana. Os ataques produzidos nas noites da quinta-feira 23 e de sábado 25 supugérom a rutura de várias lunas do centro social. Sejam quais forem os agentes indutores da acçom, trabalham objectivamente a favor das estratégias de controlo preventivo, amedrentamento e erosom económica que o Estado reserva ao tecido associativo nacionalista mais crítico e combativo. Comentários como “Tinhas que entrar assim em Aturujo e pegar quatro tiros” ou “Temos que queimar Aturujo, Viva Franco!, Arriba Espanha!”, dos que o centro social do Barbança diz ter constáncia, fam parte dum fascismo residual oposto ao labor nacionalista que Aturujo desenvolve desde que o projecto começara andar há agora mais de um ano. Fontes do centro social assegurárom que responderám às agressons com a multiplicaçom do seu trabalho social. Aliás, celebrárom umha assembleia no passado sábado –antes da segunda agressom- cujas conclusons aparecerám no sítio web do centro social. Reproduzimos a seguir o comunicado emitido pola Assembleia do Aturujo com motivo da primeira agressom. O linque com o seu web aparece ao pé da informaçom COMUNICADO DA ASSEMBLEIA DO ATURUJO “Desde a asociación cultural Aturuxo queremos denunciar públicamente a violencia manifesta contra o noso local. A pasada noite do xoves ao venres a nosa vidriera foi destrozada tras unha agresión intencionada. As características deste ataque fan que sexa impensábel que sea resultado de ningún incidente casual. Desde Aturuxo entendemos este ataque como unha agresión que vai máis alá, dirixida ao movemento dos centros sociais do que formamos parte e se está xermolando por todo o país. Os centros sociais son espazos autoxeridos, concebidos como lugar de intercambio e xeración de ideas e actividades, onde cada quen é totalmente libre de expresarse e actuar sen estar submetido a nengún tipo de coacción. Entendemos a palabra, as actividades e calquera outra vía de diálogo social como o xeito de interaccionar e relacionarnos co noso contorno, por iso non comprendemos o porqué dun ataque así cara o noso local, espazo físico representativo da nosa asociación. Cremos na defensa das ideas e as liberdades, mais sempre desde o respeto. Non poden permitirse agresións violentas contra os espazos de dinamización social, por iso pedimos intransixencia con este tipo de actos; rexeitemos estas actitudes,e no canto de destruir tentemos construir algo mellor entre toda a sociedade, erradicando estes actos de violencia gratuita. Asemblea de Aturuxo. Viva Aturuxo e o conxunto de centros sociais galegos! Viva unha Galiza digna, orgullosa da sua cultura e dona do seu futuro”.