Inicia-se umha recolhida de assinaturas para denunciar os abusos e violências da ‘Guardia Civil’ contra a vizinhança da Límia

Informavamos no passado dia 26 dos excessos que o instituto armado espanhol está a cometer na comarca da Límia, segundo fontes vizinhais, desde a incorporaçom de novos mandos no quartel nos últimos meses. Registos corporais, entrada de numerosos grupos de ‘números’ em estabelecimentos hostaleiros, problemas para o exercício da liberdade de expressom, aplicaçom selectiva e até irracional de determinadas normativas, etc. Difundimos hoje umha das iniciativas de resposta a esta situaçom que se nos envía desde a comarca limiá. Trata-se dum “MANIFESTO CONTRA O ABUSO POLICIAL” que está a circular na rede e para o que @s promotor@s da iniciativa solicitam assinaturas. Chamamos as nossas leitoras e leitores a dardes esse apoio e distribuirdes via listagens de correio e páginas web esta informaçom como mais umha iniciativa tendente a parar os pés ao abuso policial e denunciar a sua existencia e impunidade. MANIFESTO CONTRA O ABUSO POLICIAL As e os viciños da comarca da Limia e nomeadamente de Xinzo, vimos sofrendo repetidos abusos contra a liberdade de expresión, liberdade de reunión, de circulación, e mesmo o dereito a un debido proceso por parte da Garda Civil. Violencia verbal, hostigamentos, identificacións arbitrarias, aplicación selectiva da lei, procedimentos policiais indebidos, e en xeral todo tipo de actos abusivos cometidos polos axentes do instituto armado exercendo as “súas” funcións contra a poboación limiá, enmarcados nunha campaña intimidatoria que ultrapasa os lindes da liberdade de expresión. Continuas sancións contra a hostelaria local, eixo básico da maltreita economia limiá, que van desde o feche de locais, presenza avultada de membros do corpo, rexistros, cacheos desnecesarios, chamadas á orden até sancións por alteración da orden pública, son a metodoloxía empregada da Garda Civil nos últimos meses. Perante esta situación, os abaixo asinantes consideramos: – Groseiras e desproporcionadas estas actuacións. – Que tras reiteradas tentativas de solución ante a cámara municipal e o propio responsábel da Garda Civil. Sentímonos aldraxados e ninguneados polas distintas administracións. – Que o seu silencio semella lexitimar o abuso sistemático. – Que TOD@S pretendemos vivir nun mundo onde as regras do civismo e a tolerancia imperen por riba de calquera outra consideración, mais iso inclúe saber interpretar a proporcionalidade entre o imperio da lei e a defensa dos intereses particulares. – Habida conta da xordeira institucional, entendemos a protesta social como mecanismo fundamental para o exercicio dos nosos dereitos en democracia. Polo cal pedimos o apoio de toda a cidadanía da comarca da Limia para pararmos esta insoportábel situación que non só está provocando importantes perdas económicas aos estabelecimentos e locais de lecer, senón unha limitación dos mais elementais dereitos individuais. Basta xa de abusos policiais!!! Asina no correio manifestocontraoabusopolicial@hotmail.es MANIFESTO CONTRA O ABUSO POLICIAL A vizinhança da comarca da Límia e nomeadamente de Ginzo, vimos sofrendo continuados abusos contra a liberdade de expressom, de reuniom e circulaçom, atingindo mesmo ao direito a um devido processo por parte da Guarda Civil. Violência verbal, pressões, identificações arbitrárias, aplicaçom selectiva da lei, procedimentos policiais indevidos e por via de regra, todo o tipo de actos abusivos cometidos polos agentes do instituto armado exercendo as “suas” funções contra a povoaçom limiá, enquadrados numha campanha intimidatória que ultrapassa os límites da liberdade de expresión. Continuas sanções contra a hostalaria local, eixo básico da maltreita economia limiá, que vam do feche de locais, presença avultada de membros do corpo, registos, cacheios desnecessários, chamadas à ordem a sanções por alteración da orden pública, eis a metodologia empregue pola Guarda Civil nos últimos meses. Ante esta situaçom, os abaixo-assinantes achamos: – Grosseiras e desproporcionadas estas actuacións. – Que após reiteradas tentativas de soluom ante a cámara municipal e o próprio responsável da Guarda Civil. Sentimo-nos ultrajados e marginados polas distintas administrações. – Que o silêncio administrativo parece legitimar o abuso sistemático. – Que TOD@S visamos viver num mundo onde as regras do civismo e a tolerância, imperem por cima de qualquer umha outra consideraçom, mas isso inclui saber interpretar a proporcionalidade entre o imperio da lei e a defensa dos intereses particulares. – Que havida conta da surdeira institucional, entendemos o protesto social como mecanismo fundamental para o exercício dos nossos direitos em democracia. É por isso que pedimos o apoio de toda a cidadania da comarca da Límia de modo a pararmos esta insuportável situaçom que nem só está a provocar importantes perdas económicas aos estabelecimentos e locais de lecer, mas tamém umha limitaçom dos mais elementais dereitos individuais. Basta já de abusos policiais!!! Asina no correio manifestocontraoabusopolicial@hotmail.es